..
Blikvangertje    meer...

 

 
Openingstijden

Zondag    
Maandag Gesloten  
Dinsdag 14.00 - 17.00 uur  
Woensdag 14.00 - 17.00 uur  
Donderdag 14.00 - 17.00 uur  
Vrijdag 14.00 - 17.00 uur  
Zaterdag    
   

 

 


.

 Speeltuin
  " De Trekpleister " 
Speeltuin de trekpleister

 

Speeltuin de Trekpleister
Constantijn Huygensstraat, Haarlem
Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag 14.00 - 17.00 uur
Woensdag 14.00 - 17.00 uur
Donderdag 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 14.00 - 17.00 uur

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Doelstelling & profiel
3. Actueel beleid
4. Werving en beheer van fondsen
5. Beloningsbeleid1 Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan 2018-2022 van speeltuin de trekpleister in Haarlem. Dit plan omvat een overzicht van de doelstellingen & het profiel van de speeltuin. Het geeft een overzicht van hoe de speeltuin vorm geeft aan haar doelstellingen en beleid.
Oktober 2018

2 Doelstelling en profiel
Het bieden van de mogelijkheid voor een zinvolle ontspanning en vrijetijdsbesteding aansluitend bij de behoeften van de in de wijk wonende jeugd teneinde de jeugd zich lichamelijk, sociaal en emotioneel te laten ontwikkelen. Tevens wil de speeltuin de volwassen voor zover dit mogelijk is creatief en recreatief werkzaam laten zijn om daarmee een bijdrage te leveren aan een harmonische ontwikkeling van de samenleving in de wijk
Profiel
• Meer dan 10 vrijwilligers zijn op frequente basis actief in de speeltuin.
• Website: http://www.speeltuin-detrekpleister.nl/
• 10 speeltoestellen voor jong en oud.
• Kleine binnenruimte met toilet en mogelijkheden voor opslag

3 Actueel beleid
Het bestuur van de speeltuin heeft de taken die worden uitgevoerd ondergebracht in werkstromen. Momenteel zijn de volgende werkgroepen actief in de speeltuin:
• Onderhoud & techniek
• Activiteiten
• PR / Communicatie
• Financiën
Onderhoud & techniek
Onderhoud & techniek houdt zich bezig met het beheren en onderhouden van de speeltuin. In wisselende samenstelling wordt bijvoorbeeld geholpen met aanbrengen van houtsnippers, weghalen van vuil en onderhoud van groen. Ook wordt er op continue basis onderhoud gepleegd aan de speeltoestellen.
Activiteiten
Vrijwilligers in wisselende samenstelling organiseren jaarlijks verschillende activiteiten voor kinderen. Te denken valt aan o.a. de optocht voor Sint Maarten, de huttenbouw en het najaarsfeest.
PR / Communicatie
Op facebook, de website en in de speeltuin zelf wordt informatie verstrekt over de activiteiten georganiseerd door de speeltuin, waarin de gebruikers van de speeltuin op de hoogte worden gehouden van het wel en wee uit de speeltuin.

4 Werving en beheer van fondsen
De werving van fondsen valt te onderscheiden in 3 delen. 
• Giften: jaarlijks maken bewoners een gift over als bijdrage voor het onderhoud van de speeltoestellen en organiseren van de activiteiten
• Subsidies: Jaarlijks ontvangt de speeltuin een structurele subsidie van de gemeente Haarlem. Tevens is er op incidentele basis ruimte voor een incidentele subsidie.
Beheer van fondsen
Het vermogen van de speeltuin wordt beheerd door de penningmeester. Eenmaal per jaar wordt de jaarrekening opgemaakt en worden de stukken gecontroleerd. Uitgangspunt bij het beheer van het vermogen is dat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven minimaal gelijk dienen te zijn. Eventuele overschotten worden op een aparte spaarrekening gezet en ingezet bij grootschalige renovaties. Het bestuur is verantwoordelijk voor het sluitend zijn van de jaarrekening.
Besteding van fondsen
De besteding van de fondsen van de speeltuin wordt jaarlijks bepaald door het bestuur van de speeltuin. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld waarbij de te verwachten inkomsten en uitgaven in kaart worden gebracht. Bij de besteding van de fondsen staat aandacht voor de kinderen die spelen in de speeltuin centraal.
5 Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de speeltuin. Zij doen dit op vrijwillige basis.

 
 

 

 

Onderhoud website    n.j.vermeer@planet.nl